search
frame

Các câu nói bằng tiếng anh hay giúp bạn thấy cuộc sống tốt hơn

Đăng bởi: Vương Hùng 21-04-2017   : Các câu nói bằng tiếng anh hay giúp bạn thấy cuộc sống tốt hơn"   :157

Elight đã tổng hợp những câu nói tiếng anh hay về cuộc sống giúp bạn thêm phần cảm nhận được giá trị cuộc sống.

Elight đã tổng hợp những câu nói tiếng anh hay về cuộc sống giúp bạn thêm phần cảm nhận được giá trị cuộc sống.

1. Are you bored with life? Then throw yourself into some work you believe in with all your heart, live for it, die for it, and you will find happiness that you had thought could never be yours. ~ Dale Carnegie

– Cuộc sống đang làm bạn buồn chán ư? Hãy lao vào công việc mà bạn tin tưởng bằng tất cả trái tim mình, sống vì nó, chết vì nó, và bạn sẽ tìm thấy thứ hạnh phúc tưởng chừng như không bao giờ đạt được.

2. There are two ways of being happy: We must either diminish our wants or augment our means – either may do – the result is the same and it is for each man to decide for himself and to do that which happens to be easier. ~ Benjamin Franklin

– Có hai cách để hạnh phúc: Hoặc giảm mong muốn hoặc tăng sự giàu có – thế nào cũng được – kết quả đều giống nhau, và mỗi người phải tự lựa chọn và đi theo cách mình thấy dễ dàng hơn.

3. If happiness could be brought, few of us could pay the price. ~ Khuyết danh

– Nếu hạnh phúc có thể mua, cái giá của nó chẳng mấy ai trả được.

4. Men kick friendship around like a football and it doesn’t seem to crack. Women treat it like glass and it falls to pieces. ~ Ann Morrow Lindbergh

– Đàn ông đá tình bạn như trái bóng mà tình bạn chẳng hề bị sứt mẻ. Đàn bà nâng niu tình bạn như thủy tinh mà tình bạn lại bị vỡ tan tành.

Xem thêm: những câu tiếng anh hay về tình bạn

5. People’s lives change. To keep all your old friends is like keeping all your old clothes – pretty soon your closet is so jammed and everything so crushed you can’t find anything to wear. Help these friends when they need you, bless the happy times when you meant a lot to each other, but try not to feel guilty if new people mean more to you, now.

– Cuộc sống của con người thay đổi. Để giữ tất cả bạn cũ của mình cũng giống như giữ lại tất cả quần áo cũ – chẳng mấy chốc tủ quần áo sẽ chật cứng và mọi thứ sẽ bị nhàu nát đến nỗi bạn khó tìm thấy đồ để mặc. Hãy giúp đỡ những người bạn này khi họ cần ta, quý những khoảnh khắc hạnh phúc khi mình và bạn có ý nghĩa rất nhiều với nhau, nhưng cố gắng đừng cảm thấy mình có lỗi nếu bây giờ những người bạn mới có ý nghĩa nhiều hơn đối với mình.

6. But what is happiness except the simple harmony between a man and the life he leads? ~ Albert Camus

– Nhưng hạnh phúc còn là gì ngoài sự hài hòa giản đơn giữa một người và cuộc sống của anh ta?

7. You are forgiven for your happiness and your successes only if you generously consent to share them. ~ Albert Camus

– Bạn được tha thứ cho hạnh phúc và thành công của mình chỉ khi bạn sẵn sàng hào phóng chia sẻ chúng.

8. Fiendship cannot be borrowed. There is not shop where one can buy it. It is a connection between two people that is so giving.

– Tình bạn không thể vay mượn. Cũng chẳng thể tìm mua ở một cửa hàng nào. Chính sự kết nối giữa hai con người làm nên tình bạn.

9. Conquering any difficulty always gives one a secret joy, for it means pushing back a boundary-line and adding to one’s liberty. ~ Henri Frederic Amiel

– Chinh phục bất cứ một sự khó khăn nào luôn đem lại cho người ta một niềm vui sướng thầm lặng, bởi điều đó cũng có nghĩa là đẩy lùi một đường ranh giới và tăng thêm tự do của bản thân.

10. Life is partly what we make it, and partly what is made by the friends whom we choose. ~ Jehyi Hsieh

– Cuộc sống một phần là những gì chúng ta làm nên, và một phần được làm nên bởi những người bạn ta chọn làm bạn.

Xem thêm: những câu giao tiếp tiếng anh cơ bản

Tin cùng chuyên mục

Giới thiệu

BinhdinhFFC, nơi bình luận bóng đá, văn hóa nghệ thuật, đất nước con người Bình Định. BinhdinhFFC, nơi chia sẻ gửi gắm những kỷ niệm tới những người Bình Định xa quê, chia sẻ những tấm lòng nhân ái đến những người nghèo khổ...

Liên hệ

Ban Quản Trị BinhDinhFFC.com

Email:admin@binhdinhffc.com

Số Lượt truy cập :
Web Counter

Số người online :

© 2004 - 2015. BinhDinhFFC.com . Thiết kế bởi: WGM Designer Group