search
frame

Làm bài thi TOEIC có đáp án

Đăng bởi: Nguyễn Phương Trinh 08-03-2018   : Làm bài thi TOEIC có đáp án"   :148

Đây là một trang web luyện TOEIC nên tất nhiên là ngoài đề thi thử TOEIC thì còn nhiều tài liệu học TOEIC khác nữa. Mọi người tìm hiểu thử, chắc sẽ thấy nhiều cái hay ho khác.

Nhiều bạn trước khi thi sẽ muốn làm bài thi thử TOEIC cho biết, một mặt là để biết sức mình tới đâu, một mặt là để làm quen với dạng đề. Nhưng phần lớn những đề thi thử TOEIC là dò đáp án chấm điểm quá lâu và đặc biệt là mình không hiểu vì sao phải chọn đáp án này mà không chọn đáp án khác. Đề thi TOEIC tới 200 câu hỏi lận, nên vụ dò đáp án này cực kỳ tốn thời gian, còn chưa kể có thể dò nhầm nữa. Mình tìm thấy có một trang web đã giải quyết trở ngại lớn này đó là trang web giasutoeic.com. Mỗi câu hỏi trong đề thi TOEIC đều được dịch câu hỏi, dịch các lựa chọn A B C D, và quan trọng nhất là giải thích chi tiết lý do vì sao chọn đáp án đó. Nhờ mấy phần dịch và giải thích cụ thể này mà mình có thể hiểu rõ được tại sao phải chọn A mà không chọn B, hoàn toàn không bị mơ hồ như khi làm đề ở một số sách chỉ có đáp án mà không có giải thích. Ví dụ: The _____ of the new computer network was apparent among the employees after only a few months. A. popular B. popularize C. popularity D. popularized ĐÁP ÁN: The _____ of the new computer network was apparent among the employees after only a few months. --> Sự phổ biến của mạng máy tính mới là rõ ràng với các nhân viên chỉ sau một vài tháng. A. popular --> phổ biến (tính từ) B. popularize --> làm cho phổ biến (động từ nguyên mẫu BARE INF) C. popularity --> sự phổ biến, nổi tiếng (danh từ) D. popularized --> (động từ dạng V_ed) Sau mạo từ THE chúng ta cần một danh từ hoặc cụm danh từ -> chọn C. Bạn có thể làm đề thi thử TOEIC của ETS miễn phí, có giải thích cách chọn đáp án cặn kẽ luôn, mọi người hãy vào làm thử xem [url=https://giasutoeic.com/de-thi-toeic/?r=106442]Đề thi TOEIC: 17 đề thi thử TOEIC Online & 100+ Đề thi Ngắn[/url]. Miễn phí thì có 2 đề thôi, nên được miếng nào hay miếng đó

Tin cùng chuyên mục

Giới thiệu

BinhdinhFFC, nơi bình luận bóng đá, văn hóa nghệ thuật, đất nước con người Bình Định. BinhdinhFFC, nơi chia sẻ gửi gắm những kỷ niệm tới những người Bình Định xa quê, chia sẻ những tấm lòng nhân ái đến những người nghèo khổ...

Liên hệ

Ban Quản Trị BinhDinhFFC.com

Email:admin@binhdinhffc.com

Số Lượt truy cập :
Web Counter

Số người online :

© 2004 - 2015. BinhDinhFFC.com . Thiết kế bởi: WGM Designer Group