search
frame

Làm bài TOEIC online ngay tại nhà

Đăng bởi: Trần Yến 07-03-2018   : Làm bài TOEIC online ngay tại nhà"   :159

https://giasutoeic.com/600-tu-vung-toeic/?r=moon

Làm bài thi thử TOEIC trước khi "ra trận" là một cách hay, vì bạn sẽ vừa làm quen cách làm bài thi thật, vừa biết được sức lực hiện tại của mình tới đâu rồi. Sách giải đề thì bao la ở ngoài nhà sách nhưng mà khi làm xong thì thường chỉ có đáp án để dò lại và chấm điểm, ngoài ra thì sách cũng không đưa ra giải thích vì sao phải chọn đáp án đó, mà không hiểu cách chọn đáp án thì làm sao rút kinh nghiệm làm bài được. Mình thấy có một trang web đã giải quyết vấn đề lớn này đó là giasutoeic.com. Mỗi câu trong đề thi TOEIC đều được dịch câu hỏi, dịch các lựa chọn A B C D, và quan trọng nhất là giải thích vì sao chọn đáp án đó. Nhờ mấy phần dịch và giải thích cặn kẽ này mà mình có thể hiểu rõ được tại sao phải chọn A mà không chọn B, hoàn toàn không bị mơ hồ như lúc làm đề ở một số sách chỉ có đáp án mà không có giải thích. Ví dụ trên web: The _____ of the new computer network was apparent among the employees after only a few months. A. popular B. popularize C. popularity D. popularized Đáp án + giải thích: The _____ of the new computer network was apparent among the employees after only a few months. --> Sự phổ biến của mạng máy tính mới là rõ ràng với các nhân viên chỉ sau một vài tháng. A. popular --> phổ biến (tính từ) B. popularize --> làm cho phổ biến (động từ nguyên mẫu BARE INF) C. popularity --> sự phổ biến, nổi tiếng (danh từ) D. popularized --> (động từ dạng V_ed) Sau mạo từ THE chúng ta cần một danh từ hoặc cụm danh từ -> chọn C. Web này có cỡ 17 đề đề thi thử toeic có đáp án, còn bài tập cho riêng từng part của TOEIC thì mình thấy có rất nhiều và có đủ bài tập cho cả 7 phần của đề thi Toeic luôn. Nếu bạn nào thích làm bài tập thì làm bài tập, còn bạn nào muốn thi thử TOEIC xem làm đề thi thật có cảm giác như thế nào thì cũng okie.

Tin cùng chuyên mục

Giới thiệu

BinhdinhFFC, nơi bình luận bóng đá, văn hóa nghệ thuật, đất nước con người Bình Định. BinhdinhFFC, nơi chia sẻ gửi gắm những kỷ niệm tới những người Bình Định xa quê, chia sẻ những tấm lòng nhân ái đến những người nghèo khổ...

Liên hệ

Ban Quản Trị BinhDinhFFC.com

Email:admin@binhdinhffc.com

Số Lượt truy cập :
Web Counter

Số người online :

© 2004 - 2015. BinhDinhFFC.com . Thiết kế bởi: WGM Designer Group