search
frame

TOEIC Tests dành cho các bạn sắp thi TOEIC

Đăng bởi: Trần Yến 30-04-2018   : TOEIC Tests dành cho các bạn sắp thi TOEIC"   :415

hay

Mình thấy tình trạng chung của các sách luyện đề thi TOEIC là dò đáp án chấm điểm quá lâu và đặc biệt là mình không biết vì sao phải chọn đáp án này mà không chọn đáp án kia. Toeic test tới 200 câu hỏi lận, nên vụ dò đáp án này cực kỳ tốn thời gian, còn chưa kể có thể dò nhầm nữa. Mình tìm thấy có một trang web đã giải quyết khó khăn lớn này đó là trang web giasutoeic.com. Mỗi câu hỏi trong Toeic test đều được dịch câu hỏi, dịch các lựa chọn A B C D, và quan trọng nhất là giải thích cụ thể lý do vì sao chọn đáp án đó. Nhờ mấy phần dịch và giải thích kỹ càng này mà mình có thể hiểu rõ được lý do phải chọn A mà không chọn B, hoàn toàn không bị mơ hồ như lúc làm đề ở một số sách chỉ có đáp án mà không có giải thích. Ví dụ: The _____ of the new computer network was apparent among the employees after only a few months. A. popular B. popularize C. popularity D. popularized Đáp án + giải thích: The _____ of the new computer network was apparent among the employees after only a few months. --> Sự phổ biến của mạng máy tính mới là rõ ràng với các nhân viên chỉ sau một vài tháng. A. popular --> phổ biến (tính từ) B. popularize --> làm cho phổ biến (động từ nguyên mẫu BARE INF) C. popularity --> sự phổ biến, nổi tiếng (danh từ) D. popularized --> (động từ dạng V_ed) Phía sau mạo từ THE chúng ta cần một danh từ hoặc cụm danh từ -> chọn C. Ngoài ra trang web này vừa có TOEIC Tests đầy đủ 200 câu hỏi cực kỳ sát với dạng đề thi thật, vừa có bài tập từng câu riêng lẻ, để khi muốn luyện riêng part nào trong bài thi cũng ok. Các bạn vào làm các đề thi ETS hoàn toàn miễn phí nhé: https://giasutoeic.com/de-thi-toeic/ Đây là một trang web luyện thi TOEIC nên đương nhiên là ngoài Toeic test thì còn nhiều tài liệu học TOEIC khác nữa. Mọi người tìm hiểu thử, chắc sẽ thấy nhiều cái hay ho khác.

Tin cùng chuyên mục

Giới thiệu

BinhdinhFFC, nơi bình luận bóng đá, văn hóa nghệ thuật, đất nước con người Bình Định. BinhdinhFFC, nơi chia sẻ gửi gắm những kỷ niệm tới những người Bình Định xa quê, chia sẻ những tấm lòng nhân ái đến những người nghèo khổ...

Liên hệ

Ban Quản Trị BinhDinhFFC.com

Email:admin@binhdinhffc.com

Số Lượt truy cập :
Web Counter

Số người online :

© 2004 - 2015. BinhDinhFFC.com . Thiết kế bởi: WGM Designer Group