search
frame

Từ vựng chủ đề: Vẻ đẹp người phái yếu

Đăng bởi: Nguyễn Minh Dương 18-03-2017   : Từ vựng chủ đề: Vẻ đẹp người phái yếu"   :176

Từ vựng chủ đề: Vẻ đẹp người phái yếu

Nhắc tới vẻ đẹp của người chị em thì không thể không nhắc tới dáng vẻ yêu kiều, nhẹ nhàng với một tâm hồn đôn hậu. Trong bài học ngày hôm nay, bạn cùng tìm hiểu một số tính từ miêu tả vẻ đẹp của người quý cô nhé!
Adorable (adj ) – /əˈdɔːr.ə.bəl/: yêu kiều, đáng yêu
Attractive (adj) – /əˈtræk.tɪv/: quyến rũ, hút hồn
Beautiful (adj) – /ˈbjut̬ɪfəl/: đẹp
học tiếng anh online
Benevolent (adj) – /bəˈnevələnt/: nhân ái
Capable (adj) – /ˈkeɪpəbl/: đảm đang
Compliant (adj) – /kəmˈplaɪ.ənt/: mềm mỏng, yêu chiều, phục tùng
Faithful (adj) – /ˈfeɪθfl/: thủy chung
Industrious (adj) – /ɪnˈdʌstriəs/: cần cù
Lovely (adj) – /ˈlʌv.li/: đáng yêu
Elegance (adj) – /ˈel.ə.ɡənt/: yêu kiều, duyên dáng
Painstaking (adj) – /ˈpeɪnzteɪkɪŋ/: chịu khó
Resilient (adj) – /rɪˈzɪliənt/: kiên cường
trang web hoc tieng anh hay 
Resourceful (adj) – /rɪˈsɔːrsfl/: tháo vát
Sacrificial (adj) – /ˌsækrɪˈfɪʃl/: hi sinh
Virtuous (adj) – /ˈvɜːrtʃuəs/: đức hạnh
Thrifty (adj) – /ˈθrɪfti/: tằn tiện, tiết kiệm
Tidy (adj) – /ˈtaɪdi/: ngăn nắp, gọn gàng
Graceful (adj) – /ˈɡreɪsfl/: duyên dáng, yêu kiều
Sensitive (adj) – /ˈsen.sə.t̬ɪv/: nhạy cảm
Soothing (adj) – /ˈsuːðɪŋ/: nhẹ nhàng, dịu dàng
Ví dụ:
After women, flowers are the most lovely thing God has given the world.
Các loài hoa là điều đáng yêu nhất mà Chúa mang lại cho thế giới, sau quý cô.
Soothing women are always very attractive.
Những người quý cô nhẹ nhàng lúc nào cũng rất lôi cuốn.
My mom is a virtuous women. She is very strict but very benevolent too.
Mẹ tôi là một chị em đức hạnh, bà rất nghiêm khắc nhưng cũng rất nhân hậu.
She was described as virtuous and painstaking person.
hoc tieng anh truc tuyen 
Cô ấy được miêu tả là một người đức hạnh và chăm chỉ.
Audrey Hepburn has natural grace and elegance.
Audrey Hepburn có vẻ đẹp thanh lịch yêu kiều một mẹo rất tự nhiên.

Tin cùng chuyên mục

Giới thiệu

BinhdinhFFC, nơi bình luận bóng đá, văn hóa nghệ thuật, đất nước con người Bình Định. BinhdinhFFC, nơi chia sẻ gửi gắm những kỷ niệm tới những người Bình Định xa quê, chia sẻ những tấm lòng nhân ái đến những người nghèo khổ...

Liên hệ

Ban Quản Trị BinhDinhFFC.com

Email:admin@binhdinhffc.com

Số Lượt truy cập :
Web Counter

Số người online :

© 2004 - 2015. BinhDinhFFC.com . Thiết kế bởi: WGM Designer Group