search
frame
WGMdesigner
Sumahnadmade
kenhhai69
BinhDinhFFC

Cách dùng 'How much' và 'How many'

Đăng bởi: Zu Midori 11-12-2015   : Cách dùng 'How much' và 'How many'"   :1350

Hai cụm từ trên được dùng để hỏi về số lượng, giá cả của thứ gì đó trong những trường hợp khác nhau.

Hai cụm từ trên được dùng để hỏi về số lượng, giá cả của thứ gì đó trong những trường hợp khác nhau.

Xem thêm:
•    Kinh nghiệm làm bài thi toeic quý báu để đạt điểm cao
•    15 cách chúc sinh nhật bằng tiếng anh

How much

"How much" được dùng khi bạn muốn hỏi về số lượng của danh từ không đếm được. Vì chủ thể của câu hỏi là danh từ không đếm được nên những sự vật này được đo đếm theo đơn vị như lít, kg, giờ, năm. Ví dụ:

- How much time do we have to finish the test? (Chúng ta có bao nhiêu thời gian để hoàn thành bài kiểm tra?)

- How much money did you spend? (Em đã tiêu hết bao nhiêu tiền?)

Nếu động từ cần dùng là "be" thì bạn luôn dùng ở dạng ở số ít (singular), chẳng hạn "is", "was".

Bạn dùng "How much" khi muốn hỏi giá thứ gì đó, áp dụng với cả danh từ đếm được.Ví dụ:

- How much is that painting? (Bức tranh kia giá bao nhiêu?)

- How much are those shoes? (Đôi giày này giá bao nhiêu?)

How many

"How many" được dùng khi bạn muốn hỏi về số lượng của thứ gì đó, áp dụng cho danh từ đếm được. Trong trường hợp này, danh từ ở dạng số nhiều, luôn nằm sau "How many" và tạo thành cụm "How many + danh từ số nhiều". Ví dụ:

- How many days are there in January? (Tháng một có bao nhiêu ngày?)

- How many people work in your company? (Công ty bạn có bao nhiêu người?)

Lưu ý: Bạn có thể bỏ danh từ trong câu hỏi với "how many" và "how much" nếu người nghe hiển nhiên biết sự vật đó để tránh việc lặp đi lặp lại. Ví dụ:

- A: I would like to buy some cheese. (Tôi muốn mua một ít pho mát?)

-  B: How much (cheese) would you like? (Anh muốn bao nhiêu?)

-  A: I need some coins. (Tôi cần một ít đồng xu)

- B: How many (coins) do you need? (Anh cần bao nhiêu?)

Theo Woodward English Hoc tieng Anh online

Tin cùng chuyên mục

Giới thiệu

BinhdinhFFC - Hội cổ động viên những người con Đất Võ. BinhdinhFFC, nơi bình luận bóng đá, văn hóa nghệ thuật, đất nước con người Bình Định. BinhdinhFFC, nơi chia sẻ gửi gắm những kỷ niệm tới những người Bình Định xa quê, chia sẻ những tấm lòng nhân ái đến những người nghèo khổ...

Liên hệ

Ban Quản Trị BinhDinhFFC.com

Email:support@binhdinhffc.com

Số Lượt truy cập :

Số người online :

© 2004 - 2015. BinhDinhFFC.com . Thiết kế bởi: WGM Designer Group