Xây dựng Khu kinh tế Vân Phong
Được ipc gửi ngày 21/04/2006
Ngày 25/4, Thủ tướng Phan Văn Khải đã ký quyết định thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế (KTT) Vân Phong, tỉnh Khánh Hoà. KKT Vân Phong có diện tích 150.000 ha, thuộc 2 huyện Vạn Ninh và Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà; bao gồm 2 khu chức năng chính: khu phi thuế quan và khu thuế quan.
Phần mở rộng
Ngày 25/4, Thủ tướng Phan Văn Khải đã ký quyết định thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế (KTT) Vân Phong, tỉnh Khánh Hoà. KKT Vân Phong có diện tích 150.000 ha, thuộc 2 huyện Vạn Ninh và Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà; bao gồm 2 khu chức năng chính: khu phi thuế quan và khu thuế quan. Khu phi thuế quan gồm khu trung chuyển container quốc tế, khu hậu cần cảng và khu trung tâm thương mại - tài chính. Hoạt động của Khu phi thuế quan là trung chuyển hàng hoá, tiếp nhận, chuyển tải, vận chuyển hàng hoá từ trong nước ra nước ngoài và ngược lại; sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp hàng xuất khẩu, hàng nhập khẩu, hàng phục vụ tại chỗ và sửa chữa thiết bị; thương mại hàng hoá; dịch vụ hàng hải và thương mại; xúc tiến thương mại và các hoạt động thương mại khác. Khu thuế quan là khu vực còn lại gồm các khu chức năng: khu cảng trung chuyển dầu, cảng chuyên dùng, cảng tổng hợp, khu du lịch, khu công nghiệp, khu dân cư đô thị và khu hành chính.

Địa điểm quy hoạch Khu du lịch Vĩnh Hội thuộc Khu Kinh tế Nhơn Hội

Mục tiêu phát triển của KKT Vân Phong là trở thành khu kinh tế tổng hợp, trong đó cảng trung chuyển container quốc tế giữ vai trò chủ đạo, kết hợp phát triển kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực với trọng tâm là phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ, nuôi trồng hải sản, các ngành kinh tế khác và xây dựng các khu đô thị. Phấn đấu sau năm 2020, cùng với KKT mở Chu Lai, KKT Dung Quất, KKT Nhơn Hội, tạo thành chuỗi các KKT có mối liên kết chặt chẽ với nhau và từng bước trở thành những hạt nhân tăng trưởng, trung tâm đô thị - công nghiệp - dịch vụ - du lịch của khu vực Nam Trung Bộ, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và là đầu mối giao lưu quốc tế, trung tâm du lịch quan trọng của cả nước. Tạo việc làm, thúc đẩy đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của khu vực; góp phần tạo ra những sản phẩm chất lượng và khả năng cạnh tranh cao. Khai thác có hiệu quả các lợi thế về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý kinh tế và chính trị trong giao thương, dịch vụ quốc tế và trong nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Nam Trung Bộ; tạo sự lan toả ra các vùng xung quanh, tiến tới thu hẹp khoảng cách phát triển với các vùng khác trong cả nước.

Như vậy, ngoài liên kết ngang với KKT Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (Kon Tum), liên kết dọc với các KKT phía Bắc, Khu Kinh tế Nhơn Hội còn có thêm liên kết với KKT Vân Phong về phía Nam, tạo thành chuỗi liên kết dọc vững chắc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Miền Trung và khu vực. KKT Vân Phong cách KKT Nhơn Hội khoảng 200km.