Forum Blogs redshark's Blog Phương pháp tư duy sáu chiếc mũ (Six Thinking Hats)

 
Chào mừng bạn đến với trang blog của RedShark :idea:

 

Phương pháp tư duy sáu chiếc mũ (Six Thinking Hats)

Permanent Link by redshark on Sat Jun 20, 2009 3:28 pm

Là một kĩ thuật được thiết kế nhằm giúp các cá thể có được nhiều cái nhìn về một đối tượng mà những cái nhìn này sẽ khác nhiều so với một người thông thường có thể thấy được. Đây là một khuôn mẫu cho sự suy nghĩ và nó có thể kết hợp thành lối suy nghĩ định hướng (lateral thinking). Trong phương pháp này thì các phán xét có giá trị sẽ có chỗ đứng riêng của nó nhưng các phê phán đó sẽ không được phép thống trị như là thường thấy lối suy nghĩ thông thường. Tiếp