• Mini-Chat
@ anh5baulung - 13-Feb-2014, 21:43
HÔM NAY 14 THÁNG 2!
@ Thuận Đức - 12-Feb-2014, 15:18
Những ngày đầu Xưn, các bác cày dữ hén?
@ curchi - 10-Feb-2014, 18:08
Hết Tết
@ anh5baulung - 09-Feb-2014, 07:04
Mồng 10 tháng Giêng, vía Thần tài.
@ anh5baulung - 06-Feb-2014, 19:54
2:30 AM, ghé ngã tư Dầu Giây nghỉ tí, 4:00AM chạy về SG là hợp ní. Kakaka.
@ trung_eva - 31-Jan-2014, 02:04
Tết tết tết ...tết đến rầu...!
@ curchi - 30-Jan-2014, 17:02
Chúc mừng năm mới
@ anh5baulung - 30-Jan-2014, 14:51
Chuẩn bị đón Giao thừa rầu!
@ bundooroo - 30-Jan-2014, 03:17
30 Tết rồi!
@ svd - 28-Jan-2014, 14:49
Mấy sếp lo nấu bánh tét hết rầu

© RMcGirr83.org