• Mini-Chat
@ quynhoner - 28-Jan-2015, 17:04
phẻ hông Basto
@ kennyviet - 13-Jan-2015, 08:25
Lâu lâu dzô nói nhảm ko có ai lại out ra haha
@ kennyviet - 13-Jan-2015, 08:25
Ngày ấy là thằng nhóc lăng tăng mỗi lần ốp lai giờ làm bệnh nhân rồi ACE có ốp lai cũng ko biết
@ kennyviet - 13-Jan-2015, 08:25
Ngày ấy là thằng nhóc lăng tăng mỗi lần ốp lai giờ làm bệnh nhân rồi ACE có ốp lai cũng ko biết
@ kennyviet - 13-Jan-2015, 08:23
Lâu lắm rồi, ngày ấy - bây giờ
@ kennyviet - 13-Jan-2015, 08:23
Nhớ Bình Định FFC và những người bạn (nói cho suông câu chớ thiệt ra toàn anh chị :3)
@ svd - 07-Jan-2015, 02:43
Chúc mừng Sinh Nhật @Trungvuong12I
@ khoa tím - 16-Dec-2014, 04:35
có vẻ như admin là người cuồng bóng đá..:D
@ bastos - 10-Dec-2014, 06:49
hi
@ Thuận Đức - 25-Oct-2014, 04:29
svd?

© RMcGirr83.org