Search found 1 match

Return to advanced search

Re: Bàn về mấy cái trống !

các pác thông củm, trống mượn nên không thể chơi hòanh tráng như trống lân cổ động được. nhưng dù sao, mức độ hòanh tráng của khán đài B đã làm cho XM Hải phòng cũng sợ chứ. các pác có đồng ý với tui không?
by ghost
on Tue Apr 15, 2008 4:22 am
 
Forum: Bóng đá, dự đoán và bình... loạn
Topic: Bàn về mấy cái trống !
Comments: 14
Views: 330

Return to advanced search