Search found 1 match

Return to advanced search

Re: Danh sách đăng ký làm thẻ hội viên CLB CĐV Bình Định

Họ và tên: Nguyen Ngoc Son
- Ngày sinh: 02/09/1988
- Quê quán: Quy Nhon-Binh Dinh.
- Địa chỉ hiện tại: to 14 khu pho 2 Phuong Buu Long-Bien Hoa - DongNai - Điện thọai liên lạc: 0905937137- Email: ngocson02092003@yahoo.com
by rambo
on Tue May 13, 2008 2:30 am
 
Forum: Bóng đá, dự đoán và bình... loạn
Topic: Danh sách đăng ký làm thẻ hội viên CLB CĐV Bình Định
Comments: 181
Views: 5518

Return to advanced search