Search found 1 match

Return to advanced search

Thư ngõ gửi lalala và nguoi_tubien

Tôi đã đọc những bài của các em, cũng như những bài tham gia tranh luận. Tôi không quan tâm đến nội dung cuộc tranh luận, chỉ gửi đến hai em quan điểm của tôi với góc nhìn của một người xa quê hương với quê hương. Và xin lỗi, tôi đứng về phía các bạn xa quê! 1- Các em ở Quy Nhơn, cũng có thể xa nhà...
by vovanty
on Tue Oct 19, 2004 4:18 am
 
Forum: Bóng đá, dự đoán và bình... loạn
Topic: Thư ngõ gửi lalala và nguoi_tubien
Comments: 5
Views: 415

Return to advanced search