Search found 1 match

Return

Re: Chúc Tết diễn đàn!

Năm nay cầu chúc diễn đàn ta Không còn chỗ dựa đám xấu xa Mượn tiếng yêu quê, chơi thâm độc Hại người, hại bạn quá đi nha Năm nay cầu chúc diễn đàn ta Hết còn phản động chống Đảng ta Cứ canh chuyện xấu rồi ghi chép Làm bẩn, làm tanh quá xá nha Năm nay cầu chúc diễn đàn ta Mấy thằng ba phải sẽ tránh ...
by tracy
Sat Feb 20, 2010 4:16 am
 
Jump to forum
Jump to topic