Search found 3 matches

Return

Re: ĐỜI HOA CÁT.

Rất hay, cảm ơn tác giả. Tuy nhiên, đoạn kết có vẻ hơi... vội vã :D
by asco
Sat Sep 05, 2009 2:32 am
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: ĐỜI HOA CÁT.

c huyện nầy thật 100% ,c hỉ có tên nhân vật là mình thay đổi thôi! s ản phẩm đầu ta y ,t ập viết ngắn những gì mình nghe thấy được . t hực mà! Có 1 điều mình thật lòng khuyên bạn khi viết những câu truyện ngắn, là phải chú ý chính tả câu. Ví dụ trong đoạn trích trên: 1. Chú ý viết hoa đúng chỗ (nhữ...
by asco
Sat Sep 05, 2009 2:42 am
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ

Lấp liếm làm gì. Làm gì có tác giả nào cho phép người khác "edit" lại cảm xúc của mình như bạn viết dưới đây, trừ khi thần kinh của tác giả ấy có vấn đề, cho dù người "edit" là bạn mình? Hơn nữa, văn hoá không cho phép làm điều đó, chỉ có thể sử dụng nguyên bản và ghi rõ nguồn......
by asco
Fri Jan 22, 2010 2:17 am
 
Jump to forum
Jump to topic