Page 7 of 7

Re: Quỹ đội bóng Binhdinhffc

PostPosted: Fri Aug 22, 2008 6:23 am
by Quydautheofpt
godfather wrote:
godfather wrote:
godfather wrote:Danh sách đóng quỹ tháng 8:

01. Godfather: 100K
02. Quydautheofpt: 100K
03. 77L7777: 50K
04. black_rose07: 50K
05. changtraibien: 100K
06. Cương (bạn Biển): 100K
07. Dũng (bạn Biển): 100K
08. Thiện (bạn Biển): 100K
09. Quyền (bạn Biển): 100K
10. Vũ (bạn Biển): 100K
11. Sự (bạn Biển): 100K
12. Taipro: 50K
13. Anh Lợi: 100K
14. longevityqn: 100K
15. viet_0903413240: 50K
16. Em viet_0903413240: 50K
17. DANG MINH KHOA: 50K
18. Only4u: 100K
19. Never_Die_FPT: 50K
20. bjbo: 50K
21. Bu.t To': 50K
22. Tuấn (bạn God): 100K
23. Phong (bạn God): 100K


Tổng cộng: 1850K

- Quỹ tháng 7: -340K
- Đặt sân tháng 8: -2100K

=> Quỹ: -590K

Vẫn còn âm :D


Mới đá giao hữu với Mỹ Việt tối hôm qua mình shere tiền sân với họ 270K.

==> Qủy đội bóng đang - 790K.

Con số càng ngày càng lớn , nhưng lại thêm dấu ( -) đằng trước , nguy cơ quá.
Con số Âm này hiện tại do Bố già Godfather đang ôm sô.

Re: Quỹ đội bóng Binhdinhffc

PostPosted: Fri Aug 22, 2008 6:49 am
by only4u
Tình hình này tháng tới phải tăng tiền quỹ rồi, chứ để như dzầy đến bố già cũng cũng quéo thôi

Re: Quỹ đội bóng Binhdinhffc

PostPosted: Sun Aug 24, 2008 5:21 pm
by godfather
godfather wrote:Danh sách đóng quỹ tháng 8:

01. Godfather: 100K
02. Quydautheofpt: 200K
03. 77L7777: 50K
04. black_rose07: 50K
05. changtraibien: 100K
06. Cương (bạn Biển): 100K
07. Dũng (bạn Biển): 100K
08. Thiện (bạn Biển): 100K
09. Quyền (bạn Biển): 100K
10. Vũ (bạn Biển): 100K
11. Sự (bạn Biển): 100K
12. Taipro: 50K
13. Anh Lợi: 100K
14. longevityqn: 100K
15. viet_0903413240: 50K
16. Em viet_0903413240: 50K
17. DANG MINH KHOA: 50K
18. Only4u: 100K
19. Never_Die_FPT: 50K
20. bjbo: 50K
21. Bu.t To': 50K
22. Tuấn (bạn God): 100K
23. Phong (bạn God): 100K
24. dinhtandl: 100K
25. kaspersky: 50K


Tổng cộng: 1850K

- Quỹ tháng 7: -340K
- Đặt sân tháng 8: -2100K
- Mua banh Adidas: 220K
- Đá giao hữu với Mỹ Việt: 270K

=> Quỹ: -730K

Vẫn còn âm :D
Quỷ góp gió thêm 100K. Tình hình này chắc tháng sau anh em đóng 100K & 150K quá. Anh em cho ý kiến.

Tình hình tài chính của God dạo này cũng không được khả quan lắm :)mà tháng sau mình lại đá 5 trận, nên anh em nào thứ 5 này không đi đá thì đóng tiền quỹ tháng 9 cho God qua Ngân Hàng dùm nhé :)
Chủ tài khoản : LÊ THÀNH PHÚ
Số Tài khoản : 007.100.2679308
Ngân hàng VIETCOMBANK - TP HỒ CHÍ MINH