Page 1 of 1

Đôi lời cùng Báo Bình Định

PostPosted: Fri Mar 14, 2008 9:52 am
by zizou
Khi viết đôi lời này, tôi đã đợi hơn tuần này từ báo BĐ, nhưng không thấy 1 chút thông tin gì từ báo BĐ, nên mới mạo muội viết để bày tỏ cùng anh em, cùng báo BĐ (chắc vẫn có các bác báo BĐ vào đây đọc)

- Báo BĐ là cơ quan ngôn luận là "tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Định", mục đích chính là đưa thông tin tiếng nói của dân BĐ, hiện tượng và hoạt động tại BĐ cho chính dân BĐ được theo dõi và biết, và xa hơn là các tỉnh thành khác và cả nước ... nói rộng ra là kênh thông tin quan trọng để người dân biết những gì đang diễn ra tại tỉnh nhà.

- Là báo đảng, báo địa phương nên nguồn thu chính tức là từ ngân sách nhà nước dành cho thông tin tuyên truyền. Ngân sách chính là thuế của nhân dân đóng vào, để làm mục đích phát triển XH và các lợi ích XH khác. Cần đưa những thông tin trung thực và kịp thời đang diễn ra tại tỉnh nhà cũng như những thông tin liên quan đến tỉnh nhà, là mục đích tối thượng của toà Báo.

- Hiện nay, đang có rất nhiều tờ báo ngoài BĐ đưa thông tin về đội bóng Boss BĐ và sở TDTT, về những sự lạm quyền, về rối ren tại đội bóng ... nhưng báo BĐ vẫn không có 1 thông tin chính thức gì về vấn đề này? có ẩn khuất gì chăng? Đội bóng đá BĐ, sống nhờ vào nguồn ngân sách, cũng chính là từ thuế nhân dân BĐ đóng góp. Vậy mong bao BĐ cần phải vào cuộc để làm rõ vấn đề, nếu các báo kia đưa sai thông tin thì cần có phản hồi để bảo vệ khi có những thông tin không đúng sự thật với thể thao tỉnh nhà, mà cao hơn là các cấp lãnh đaọ tại BĐ. Nếu sự sai phạm tại sở TDTT là đúng, thì càng phải làm sáng tỏ, giúp cho người dân thấy được vấn đề, nói lên được tiếng nói của chính quyền và nhất là nhân dân BĐ về vấn đề này. Cần có yêu cầu xử lý kịp thời.

Sự im lặng của báo BĐ đã đặt rất nhiều câu hỏi về nhiệm vụ của toà báo!!!

PS: không phải từ vụ này, vụ đất cát tại An Nhơn cũng chính nhờ các báo ngoài tỉnh BĐ phanh thui; nên cần phải xem lại chức năng và tính hiệu quả của Báo BĐ (sống bằng tiền ngân sách - thuế)

Re: Đôi lời cùng Báo Bình Định

PostPosted: Sat Mar 15, 2008 3:04 am
by chukme
Bài viết hay, nên gửi thẳng báo BĐ đi.

Re: Đôi lời cùng Báo Bình Định

PostPosted: Sat Mar 15, 2008 3:40 am
by Casanova
chukme wrote:Bài viết hay, nên gửi thẳng báo BĐ đi.


Đăng một bài chê chính mình, liệu có tòa soạn nào làm được ? Có thì cũng cắt bỏ rất nhiều

Không ai chơi trò "vạch áo cho người xem lưng"

Re: Đôi lời cùng Báo Bình Định

PostPosted: Sat Mar 15, 2008 5:25 am
by chukme
Casanova wrote:
chukme wrote:Bài viết hay, nên gửi thẳng báo BĐ đi.


Đăng một bài chê chính mình, liệu có tòa soạn nào làm được ? Có thì cũng cắt bỏ rất nhiều

Không ai chơi trò "vạch áo cho người xem lưng"


Có thể họ không cho đăng nhưng chắc chắn họ phải đọc, và họ sẽ tự ngẫm nghĩ bài viết đúng sai chỗ nào để họ tự soi lại mình cũng là cách hay.

Re: Đôi lời cùng Báo Bình Định

PostPosted: Sun Mar 16, 2008 1:22 pm
by Nothing
xxx

Re: Đôi lời cùng Báo Bình Định

PostPosted: Tue Mar 18, 2008 4:27 pm
by zizou
báo BĐ vẫn im ru gà rù ... thương cho dân BĐ,

Re: Đôi lời cùng Báo Bình Định

PostPosted: Tue Mar 18, 2008 5:20 pm
by curchi
Ta cứ ủng hộ cho B.Bình định hết mình là OK rầu !

Re: Đôi lời cùng Báo Bình Định

PostPosted: Sat Mar 22, 2008 12:12 pm
by zizou
viết cái này xong, ngẫm nghĩ thấy cuốn tự truyện "lạc đường" của Đào Hiếu đúng ....

Đào Hiếu dân Tây Sơn đó

Re: Đôi lời cùng Báo Bình Định

PostPosted: Sat Mar 22, 2008 4:08 pm
by Quy Ninh
zizou wrote:Khi viết đôi lời này, tôi đã đợi hơn tuần này từ báo BĐ, nhưng không thấy 1 chút thông tin gì từ báo BĐ, nên mới mạo muội viết để bày tỏ cùng anh em, cùng báo BĐ (chắc vẫn có các bác báo BĐ vào đây đọc)

- Báo BĐ là cơ quan ngôn luận là "tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Định", mục đích chính là đưa thông tin tiếng nói của dân BĐ, hiện tượng và hoạt động tại BĐ cho chính dân BĐ được theo dõi và biết, và xa hơn là các tỉnh thành khác và cả nước ... nói rộng ra là kênh thông tin quan trọng để người dân biết những gì đang diễn ra tại tỉnh nhà.

- Là báo đảng, báo địa phương nên nguồn thu chính tức là từ ngân sách nhà nước dành cho thông tin tuyên truyền. Ngân sách chính là thuế của nhân dân đóng vào, để làm mục đích phát triển XH và các lợi ích XH khác. Cần đưa những thông tin trung thực và kịp thời đang diễn ra tại tỉnh nhà cũng như những thông tin liên quan đến tỉnh nhà, là mục đích tối thượng của toà Báo.

- Hiện nay, đang có rất nhiều tờ báo ngoài BĐ đưa thông tin về đội bóng Boss BĐ và sở TDTT, về những sự lạm quyền, về rối ren tại đội bóng ... nhưng báo BĐ vẫn không có 1 thông tin chính thức gì về vấn đề này? có ẩn khuất gì chăng? Đội bóng đá BĐ, sống nhờ vào nguồn ngân sách, cũng chính là từ thuế nhân dân BĐ đóng góp. Vậy mong bao BĐ cần phải vào cuộc để làm rõ vấn đề, nếu các báo kia đưa sai thông tin thì cần có phản hồi để bảo vệ khi có những thông tin không đúng sự thật với thể thao tỉnh nhà, mà cao hơn là các cấp lãnh đaọ tại BĐ. Nếu sự sai phạm tại sở TDTT là đúng, thì càng phải làm sáng tỏ, giúp cho người dân thấy được vấn đề, nói lên được tiếng nói của chính quyền và nhất là nhân dân BĐ về vấn đề này. Cần có yêu cầu xử lý kịp thời.

Sự im lặng của báo BĐ đã đặt rất nhiều câu hỏi về nhiệm vụ của toà báo!!!

PS: không phải từ vụ này, vụ đất cát tại An Nhơn cũng chính nhờ các báo ngoài tỉnh BĐ phanh thui; nên cần phải xem lại chức năng và tính hiệu quả của Báo BĐ (sống bằng tiền ngân sách - thuế)

Ăn lương của chủ làm sao phản chủ, bộ tính cho treo niêu à ,Có điên à. Dzẩymà cũng hỏi . Tức lảm gì .Ban ăn lương mà đòi làm phản , bộ tính nghĩ việc chắc .Tự biết đi .Hỏi tức là đã tự trả lời.

Re: Đôi lời cùng Báo Bình Định

PostPosted: Fri Mar 28, 2008 11:32 am
by Ngocrose
Nothing wrote:xxx


BÁc này là ai nhỉ

Re: Đôi lời cùng Báo Bình Định

PostPosted: Fri Mar 28, 2008 7:05 pm
by zizou
Ngocrose wrote:
Nothing wrote:xxx


BÁc này là ai nhỉanh (chị) này là Nothing em32

giống cs điều tra quá

Re: Đôi lời cùng Báo Bình Định

PostPosted: Fri Mar 28, 2008 7:08 pm
by zizou
Quy Ninh wrote:
zizou wrote:Khi viết đôi lời này, tôi đã đợi hơn tuần này từ báo BĐ, nhưng không thấy 1 chút thông tin gì từ báo BĐ, nên mới mạo muội viết để bày tỏ cùng anh em, cùng báo BĐ (chắc vẫn có các bác báo BĐ vào đây đọc)

- Báo BĐ là cơ quan ngôn luận là "tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Định", mục đích chính là đưa thông tin tiếng nói của dân BĐ, hiện tượng và hoạt động tại BĐ cho chính dân BĐ được theo dõi và biết, và xa hơn là các tỉnh thành khác và cả nước ... nói rộng ra là kênh thông tin quan trọng để người dân biết những gì đang diễn ra tại tỉnh nhà.

- Là báo đảng, báo địa phương nên nguồn thu chính tức là từ ngân sách nhà nước dành cho thông tin tuyên truyền. Ngân sách chính là thuế của nhân dân đóng vào, để làm mục đích phát triển XH và các lợi ích XH khác. Cần đưa những thông tin trung thực và kịp thời đang diễn ra tại tỉnh nhà cũng như những thông tin liên quan đến tỉnh nhà, là mục đích tối thượng của toà Báo.

- Hiện nay, đang có rất nhiều tờ báo ngoài BĐ đưa thông tin về đội bóng Boss BĐ và sở TDTT, về những sự lạm quyền, về rối ren tại đội bóng ... nhưng báo BĐ vẫn không có 1 thông tin chính thức gì về vấn đề này? có ẩn khuất gì chăng? Đội bóng đá BĐ, sống nhờ vào nguồn ngân sách, cũng chính là từ thuế nhân dân BĐ đóng góp. Vậy mong bao BĐ cần phải vào cuộc để làm rõ vấn đề, nếu các báo kia đưa sai thông tin thì cần có phản hồi để bảo vệ khi có những thông tin không đúng sự thật với thể thao tỉnh nhà, mà cao hơn là các cấp lãnh đaọ tại BĐ. Nếu sự sai phạm tại sở TDTT là đúng, thì càng phải làm sáng tỏ, giúp cho người dân thấy được vấn đề, nói lên được tiếng nói của chính quyền và nhất là nhân dân BĐ về vấn đề này. Cần có yêu cầu xử lý kịp thời.

Sự im lặng của báo BĐ đã đặt rất nhiều câu hỏi về nhiệm vụ của toà báo!!!

PS: không phải từ vụ này, vụ đất cát tại An Nhơn cũng chính nhờ các báo ngoài tỉnh BĐ phanh thui; nên cần phải xem lại chức năng và tính hiệu quả của Báo BĐ (sống bằng tiền ngân sách - thuế)

Ăn lương của chủ làm sao phản chủ, bộ tính cho treo niêu à ,Có điên à. Dzẩymà cũng hỏi . Tức lảm gì .Ban ăn lương mà đòi làm phản , bộ tính nghĩ việc chắc .Tự biết đi .Hỏi tức là đã tự trả lời.


uh, hoá ra là Má tui với ông anh ở nhà là chủ? dzậy mà cứ tưởng la ...