Page 1 of 8

Gây quỹ mua áo cho Trận Playoff [Cập nhật danh sách trang 1]

PostPosted: Tue Aug 19, 2008 10:32 am
by curchi
Thể theo yêu cầu của anh em ta, đậu trưởng quất cái topic gom tiền mua áo để nhuộm đỏ trận Play ốp đã gần kề của Bốc_Bình Định và Đồng Tháp :
Đậu trưởng làm phát :
- 300.000 Đ

Anh em update mau mau !

Còn nếu hổng có trận ốp ốp này, B-Bình định không đá mà thằng Thanh Hóa đá, anh em ta sẽ có 1 trận tưng bừng bừng !Ha ha ha ! :lol:

CẬP NHẬT DANH SÁCH ỦNG HỘ

Đến 12h ngày 23/08/2008

Username
Đăng ký
Đã gửi
Ngày
Từ
01. Curchi
300.000
Tiền mặt
21/08/2008
Curchi
02. Quy Ninh
200.000
Tiền mặt
21/08/2008
QuyNinh
03. Quydautheofpt
100.000
ATM curchi
20/08/2008
0251001205471
04. Restive Horse
200.000
Tiền mặt
21/08/2008
Đạt
05. Casanova
100.000
ATM curchi
21/08/2008
0051000161143
06. Vutien
200.000
Tiền mặt
21/08/2008
Vũ Tiến
07. Changtraibien
200.000
Tiền mặt
21/08/2008
Quỳnh
08. Jose_V2
50.000
Tiền mặt
21/08/2008
Jove_V2
09. Laodurockqn
100.000
ATM curchi
22/08/2008
0051000062397
10. buctươnglua_qn
100.000
11. Turbo
200.000
Tiền mặt
22/08/2008
Trí
12. Bundooroo
300.000
ATM curchi
21/08/2008
0071002538314
13. Nguoi ham mo_No 1
301.000
14. Taipro
50.000
Tiền mặt
21/08/2008
Tài
15.only4u
100.000
Tiền mặt
21/08/2008
Khải
16.hungcaynhcqn
50.000
17.longvelity
100.000
Tiền mặt
21/08/2008
Dũng
18.Never Die Fpt
50.000
Tiền mặt
21/08/2008
NeverDieFPT
19.Cao Cường
100.000
Tiền mặt
21/08/2008
Đạt nhận
20.Tuan BD
200.000
Tiền mặt
22/08/2008
Đạt nhận
21.Nguoi_con_dat_vo
100.000
22....
23....
Cộng
3.101.000
2.550.000

Re: Gây quỹ mua áo để phục vụ cho Trận Playoff

PostPosted: Tue Aug 19, 2008 10:33 am
by Quy Ninh
curchi wrote:Thể theo yêu cầu của anh em ta, đậu trưởng quất cái topic gom tiền mua áo để nhuộm đỏ trận Play ốp đã gần kề của Bốc_Bình Định và Đồng Tháp :
Đậu trưởng làm phát :
- 300.000 ĐAnh em update mau mau !

Quy Ninh :200.000 đ

Re: Gây quỹ mua áo để phục vụ cho Trận Playoff

PostPosted: Tue Aug 19, 2008 10:35 am
by Quydautheofpt
Xem lại.

Đậu trưởng gạch đầu dòng hay dấu - (âm).

Qủy 100K

10 đôi tấc đỏ.
10cái áo "ỏ"

Re: Gây quỹ mua áo để phục vụ cho Trận Playoff

PostPosted: Tue Aug 19, 2008 10:35 am
by Restive Horse
Restive Horse: 200.000Đ
Đậu Trưởng mở hàng bảo đảm là đắt sô. Mời Pakon tiep tiep.....

Re: Gây quỹ mua áo để phục vụ cho Trận Playoff

PostPosted: Tue Aug 19, 2008 10:37 am
by curchi
800 rầu !

Re: Gây quỹ mua áo để phục vụ cho Trận Playoff

PostPosted: Tue Aug 19, 2008 10:44 am
by Casanova
Casanova: 100k

Đề nghị update thông tin tài khoản hay cách nào đó để chuyển tiền.

Re: Gây quỹ mua áo để phục vụ cho Trận Playoff

PostPosted: Tue Aug 19, 2008 10:45 am
by Quydautheofpt
có tài khỏan anh chí rầu.

Re: Gây quỹ mua áo để phục vụ cho Trận Playoff

PostPosted: Tue Aug 19, 2008 10:46 am
by Restive Horse
Vutien:2xị.

Re: Gây quỹ mua áo để phục vụ cho Trận Playoff

PostPosted: Tue Aug 19, 2008 10:55 am
by changtraibien
Changtraibien: 200K

update tiền ủng hộ:
01. Curchi 300.000
02. Quyninh 200.000
03. Quỷđàutheo 100.000
04. Restive horse 200.000
05. casanova 100.000
06. Vutien 200.000
07. changtraibien 200.000

đã được 1300k rầu, cố lên anh em ơi, làm thật nhiều áo để ủng hộ Bình Định nào.

Re: Gây quỹ mua áo để phục vụ cho Trận Playoff

PostPosted: Tue Aug 19, 2008 11:37 am
by changtraibien
nữa đi anh em, ,mỗi người nhịn ăn sáng vài bữa để góp phần thành công cho Bình Định nha các bạn.

Re: Gây quỹ mua áo để phục vụ cho Trận Playoff

PostPosted: Tue Aug 19, 2008 11:45 am
by Jose_V2
em sinh viên, cho theo 50k, thứ 5 lên đá banh, em đưa :D

Re: Gây quỹ mua áo để phục vụ cho Trận Playoff

PostPosted: Tue Aug 19, 2008 11:50 am
by laodurockqn
Lão Dự 100k. Đề nghị cho biết số tài khoản chuyển vào?

Re: Gây quỹ mua áo để phục vụ cho Trận Playoff

PostPosted: Tue Aug 19, 2008 12:03 pm
by Quy Ninh
Jose_V2 wrote:em sinh viên, cho theo 50k, thứ 5 lên đá banh, em đưa :D

Tốt quá rồi . Cảm ơn em !
Nhịn 1 bữa dẫn người yêu đi chơi là anh em sinh viên có tiền đóng góp rồi :mrgreen:.

Re: Gây quỹ mua áo để phục vụ cho Trận Playoff

PostPosted: Tue Aug 19, 2008 12:19 pm
by buctuonglua_qn
bưctươnglua_qn 100k,hẹn casa đưa luôn rùi gửi.

Re: Gây quỹ mua áo để phục vụ cho Trận Playoff

PostPosted: Tue Aug 19, 2008 12:42 pm
by turbo
Turbo: 200.000đ

Cố lên anh em! Guồng máy đã bắt đầu vận hành và tăng tốc