Page 1 of 1

Tuyên Ngôn Bình Định

PostPosted: Wed Aug 27, 2008 2:36 pm
by Jose_V2
...
JOSE V2


Làm bài khác hay hơn đi bạn !
admin

Re: Tuyên Ngôn Bình Định

PostPosted: Wed Aug 27, 2008 2:37 pm
by changtraibien
Jose_V2 wrote:
... JOSE V2


Hay Hay, đáng khen cho V2.

Re: Tuyên Ngôn Bình Định

PostPosted: Wed Aug 27, 2008 2:40 pm
by Jose_V2

Re: Tuyên Ngôn Bình Định

PostPosted: Wed Aug 27, 2008 3:51 pm
by bundooroo
Chú Jose làm được quá! Cảm ơn!

Re: Tuyên Ngôn Bình Định

PostPosted: Wed Aug 27, 2008 4:03 pm
by Quydautheofpt
trời wo hoanh tráng quá .
vua spam quỷ