Xếp giấy Origami

Re: Xếp giấy Origami

Postby xthuy82 » Tue Oct 29, 2013 3:27 pm

IMG_0416.jpg
Hình Kangaroo
Xếp theo hướng dẫn-Giấy vuông 20x20cm
IMG_0416.jpg (69.25 KiB) Viewed 2256 times
Last edited by xthuy82 on Fri Dec 19, 2014 9:43 am, edited 1 time in total.
xthuy82
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 121
Joined: Sun Nov 20, 2011 1:00 pm
Has thanked: 1 time
Have thanks: 37 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: MU
Top

Re: Xếp giấy Origami

Postby xthuy82 » Sat Nov 09, 2013 9:44 am

IMG_0440.jpg
Hoa Hồng
Xếp theo hướng dẫn-Giấy vuông 20x20cm
IMG_0440.jpg (100.61 KiB) Viewed 2142 times
Last edited by xthuy82 on Fri Dec 19, 2014 9:42 am, edited 1 time in total.

xthuy82
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 121
Joined: Sun Nov 20, 2011 1:00 pm
Has thanked: 1 time
Have thanks: 37 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: MU
Top

Re: Xếp giấy Origami

Postby xthuy82 » Fri Nov 15, 2013 4:54 am

IMG_0400.jpg
Hình Dragon
Xếp theo hướng dẫn-Giấy vuông 40x40cm
IMG_0400.jpg (88.51 KiB) Viewed 2077 times
Last edited by xthuy82 on Fri Dec 19, 2014 9:43 am, edited 1 time in total.
xthuy82
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 121
Joined: Sun Nov 20, 2011 1:00 pm
Has thanked: 1 time
Have thanks: 37 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: MU
Top

Re: Xếp giấy Origami

Postby xthuy82 » Wed Jan 29, 2014 10:09 am

Chào xuân Giáp Ngọ 2014
Attachments
IMG_0523.jpg
Thiên Mã
Xếp theo hướng dẫn-Giấy vuông 20x20cm
IMG_0523.jpg (75.83 KiB) Viewed 1731 times
Last edited by xthuy82 on Fri Dec 19, 2014 9:42 am, edited 1 time in total.
xthuy82
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 121
Joined: Sun Nov 20, 2011 1:00 pm
Has thanked: 1 time
Have thanks: 37 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: MU
Top

Re: Xếp giấy Origami

Postby xthuy82 » Sat Feb 22, 2014 11:16 am

IMG_0556.jpg
Hình Chú lợn con
Xếp theo hướng dẫn-Tiền giấy
IMG_0556.jpg (67.33 KiB) Viewed 1527 times
Last edited by xthuy82 on Fri Dec 19, 2014 9:45 am, edited 1 time in total.
xthuy82
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 121
Joined: Sun Nov 20, 2011 1:00 pm
Has thanked: 1 time
Have thanks: 37 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: MU
Top

Re: Xếp giấy Origami

Postby xthuy82 » Sun Feb 23, 2014 4:40 am

IMG_0550.jpg
Chim Ó
Mẫu tự sáng tác-Xếp bằng giấy hình chử nhật 15x30cm
IMG_0550.jpg (63.91 KiB) Viewed 1511 times
Last edited by xthuy82 on Sun Dec 14, 2014 11:20 am, edited 1 time in total.
xthuy82
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 121
Joined: Sun Nov 20, 2011 1:00 pm
Has thanked: 1 time
Have thanks: 37 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: MU
Top

Re: Xếp giấy Origami

Postby xthuy82 » Fri Jun 20, 2014 10:20 am

IMG_0623.jpg
Hình Con ếch
Xếp theo hướng dẫn-Giấy vuông 20x20cm
IMG_0623.jpg (86.94 KiB) Viewed 1173 times
Last edited by xthuy82 on Fri Dec 19, 2014 9:44 am, edited 1 time in total.
xthuy82
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 121
Joined: Sun Nov 20, 2011 1:00 pm
Has thanked: 1 time
Have thanks: 37 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: MU
Top

Re: Xếp giấy Origami

Postby xthuy82 » Sun Jun 22, 2014 11:19 am

IMG_0611.jpg
Hình con Gấu
Xếp theo hướng dẫn-Giấy vuông 20x20cm
IMG_0611.jpg (76.55 KiB) Viewed 1161 times
Last edited by xthuy82 on Fri Dec 19, 2014 9:41 am, edited 1 time in total.
xthuy82
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 121
Joined: Sun Nov 20, 2011 1:00 pm
Has thanked: 1 time
Have thanks: 37 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: MU
Top

Re: Xếp giấy Origami

Postby xthuy82 » Thu Jun 26, 2014 11:56 am

IMG_0665.jpg
Hình Thiên sứ
Xếp theo hướng dẫn-Giấy vuông 20x20cm
IMG_0665.jpg (72.07 KiB) Viewed 1135 times
Last edited by xthuy82 on Fri Dec 19, 2014 9:40 am, edited 1 time in total.
xthuy82
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 121
Joined: Sun Nov 20, 2011 1:00 pm
Has thanked: 1 time
Have thanks: 37 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: MU
Top

Re: Xếp giấy Origami

Postby xthuy82 » Tue Jul 01, 2014 11:12 am

IMG_0692.jpg
Thiên sứ
Xếp theo hướng dẫn-Giấy vuông 20x20cm
IMG_0692.jpg (107.23 KiB) Viewed 1113 times
Last edited by xthuy82 on Fri Dec 19, 2014 9:36 am, edited 1 time in total.
xthuy82
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 121
Joined: Sun Nov 20, 2011 1:00 pm
Has thanked: 1 time
Have thanks: 37 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: MU
Top

Re: Xếp giấy Origami

Postby xthuy82 » Sat Dec 13, 2014 11:57 am

IMG_0788.jpg
Cá vàng
Mẫu tự sáng tác-Xếp bằng tiền giấy
IMG_0788.jpg (67.37 KiB) Viewed 532 times
xthuy82
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 121
Joined: Sun Nov 20, 2011 1:00 pm
Has thanked: 1 time
Have thanks: 37 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: MU
Top

Re: Xếp giấy Origami

Postby xthuy82 » Fri Dec 19, 2014 9:34 am

IMG_0801.jpg
Cá chim vàng
Mẫu tự sáng tác-Giấy chử nhật 10x20cm
IMG_0801.jpg (99.13 KiB) Viewed 494 times
xthuy82
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 121
Joined: Sun Nov 20, 2011 1:00 pm
Has thanked: 1 time
Have thanks: 37 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: MU
Top

Re: Xếp giấy Origami

Postby xthuy82 » Tue Dec 23, 2014 2:05 pm

IMG_0856.jpg
Chuồn chuồn
Mẫu tự sáng tác-Tiền giấy
IMG_0856.jpg (103.46 KiB) Viewed 472 times
xthuy82
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 121
Joined: Sun Nov 20, 2011 1:00 pm
Has thanked: 1 time
Have thanks: 37 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: MU
Top

Re: Xếp giấy Origami

Postby xthuy82 » Sun Dec 28, 2014 1:57 pm

IMG_0865.jpg
Hưu con
Xếp theo hướng dẫn-Giấy vuông 40x40cm
IMG_0865.jpg (84.38 KiB) Viewed 441 times
xthuy82
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 121
Joined: Sun Nov 20, 2011 1:00 pm
Has thanked: 1 time
Have thanks: 37 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: MU
Top

Re: Xếp giấy Origami

Postby LeTam1410 » Mon Dec 29, 2014 8:12 am

đúng là nghệ thuật, có lần mình thấy bên Nhật xếp nguyên 1 con rồng bự hơn cả con người
LeTam1410
Thành viên
 
Posts: 5
Joined: Wed Dec 17, 2014 7:38 am
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time
Blog: View Blog (0)
Fan of: Binh Đinh
Top

Re: Xếp giấy Origami

Postby xthuy82 » Wed Dec 31, 2014 10:34 am

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2015
Attachments
IMG_0848.jpg
Con DÊ
Xếp theo hướng dẫn-Giấy vuông 30x30cm
IMG_0848.jpg (78.35 KiB) Viewed 423 times
Last edited by xthuy82 on Thu Jan 01, 2015 3:02 am, edited 1 time in total.
xthuy82
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 121
Joined: Sun Nov 20, 2011 1:00 pm
Has thanked: 1 time
Have thanks: 37 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: MU
Top

Re: Xếp giấy Origami

Postby xthuy82 » Thu Jan 01, 2015 3:01 am

IMG_0754.jpg
Kangaroo
Mãu tự sáng tác-Giấy vuông 20x20cm
IMG_0754.jpg (98.83 KiB) Viewed 413 times
xthuy82
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 121
Joined: Sun Nov 20, 2011 1:00 pm
Has thanked: 1 time
Have thanks: 37 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: MU
Top

Re: Xếp giấy Origami

Postby xthuy82 » Mon Jan 05, 2015 11:59 am

IMG_0890.jpg
Cá Koi Nhật
Xếp theo hướng dẫn-Giấy vuông 20X20cm
IMG_0890.jpg (66.67 KiB) Viewed 377 times
xthuy82
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 121
Joined: Sun Nov 20, 2011 1:00 pm
Has thanked: 1 time
Have thanks: 37 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: MU
Top

Re: Xếp giấy Origami

Postby xthuy82 » Tue Jan 13, 2015 9:43 am

IMG_0917.jpg
Sóc
Xếp theo hướng dẫn-Giấy vuông 20x20cm
IMG_0917.jpg (60.71 KiB) Viewed 343 times
xthuy82
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 121
Joined: Sun Nov 20, 2011 1:00 pm
Has thanked: 1 time
Have thanks: 37 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: MU
Top

Re: Xếp giấy Origami

Postby xthuy82 » Sat Jan 17, 2015 8:21 am

IMG_1038.jpg
Chuồn chuồn
Mẫu tự sáng tác-Tiền giấy
IMG_1038.jpg (188.34 KiB) Viewed 308 times
xthuy82
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 121
Joined: Sun Nov 20, 2011 1:00 pm
Has thanked: 1 time
Have thanks: 37 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: MU
Top

Previous

Return to Văn hóa- Nghệ thuật- Giải trí

Who is online

Users browsing this forum: Alexa [Bot] and 5 guests