Hệ thống hành chính chính quyền Mỹ - Ngụy (1954-1975)

Hệ thống hành chính chính quyền Mỹ - Ngụy (1954-1975)

Postby Quy Ninh on Fri Jul 18, 2008 9:48 am

1. Hệ thống chính quyền Mỹ - Ngụy

a. Sự thay đổi các đơn vị hành chính.

Sau Hiệp định Gơnevơ 1954, Mỹ hất cẳng Pháp, dựng lên chính quyền Ngô Đình Diệm hòng biến miền NamViệt Nam thành thuộc địa kiểu mới của Mỹ. Ngày 26/10/1956 Ngô Đình Diệm ban hành Hiến pháp và lập Chính phủ Việt Nam Cộng hòa. Chính quyền Sài Gòn đã xóa bỏ các đơn vị hành chính cũ trước đây mà cách mạng đã xây dựng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, thay bằng một hệ thống các đơn vị hành chính mới.

Chính quyền Ngô Đình Diệm chia miền Nam Việt Nam thành hai phần: từ Bình Thuận trở vào gọi là Nam phần ; từ Bình Thuận trở ra vỹ tuyến 17 gọi là Trung phần. Trung phần lại chia thành hai khu vực, gọi là Trung Nguyên Trung phần và Cao Nguyên Trung phần. Tỉnh Bình Định thuộc Trung Nguyên Trung phần và vẫn giữ là một đơn vị hành chính cấp tỉnh như trước đây.

Dưới tỉnh, chính quyền Ngụy Sài Gòn xóa bỏ cấp huyện, thay bằng đơn vị hành chính Quận ở đồng bằng và Nha ở miền núi (đến năm 1958 thì Nha đổi thành Quận). Dưới quận là xã phường và dưới xã phường là ấp. Tỉnh Bình Định có 11 quận, 1 thị xã, trong đó có 4 quận miền núi. Đến năm 1960-1961, khi các cuộc đồng khởi của nhân dân miền Nam nổ ra, đồng bào các tỉnh miền Tây tỉnh Bình Định cũng nổi dậy chống chế độ Mỹ, Ngụy, giành quyền làm chủ. Do vậy, để kiểm soát các tỉnh miền núi, chính quyền Ngô Đình Diệm đã giải tán 3 quận miền núi là Vĩnh Thạnh, An Lão,Vân Canh, đồng thời nhập Vân Canh vào quận Tuy Phước, An Lão vào quận Hoài Nhơn và Vĩnh Thạnh vào quận Bình Khê.

Ngày 18-4-1961, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa ra Nghị định số 261BVN/NC8/ND cải biến thị xã Quy Nhơn cũ thành xã Quy Nhơn trực thuộc quận Tuy Phước. Địa phận xã Quy Nhơn gồm có thị xã Quy Nhơn ( cũ ), cộng thêm thôn Xuân Vân của xã Phước Tấn , Thôn Xuân Quang của xã Phước Hậu và trọn phần đất núi Bà Hỏa và một phần đất thôn Hưng Thạnh của xã Phước Hậu, quận Tuy Phước.

Như vậy đến 1961, tỉnh Bình Định có các đơn vị hành chính như sau:

- Xã Quy Nhơn có 15 ấp, diện tích 9km2, dân số 91.007 người.
- Quận Tuy Phước có 27 xã, 147 ấp, diện tích 1472 km2, dân số 128.657 người (kể cả vùng Vân Canh)
- Quận An Nhơn có 14 xã, 100 ấp, diện tích 225 km2, dân số 105.568 người.
- Quận Phù Cát có 11 xã, 100 ấp, diện tích 611 km2, dân số 108.081 người.
- Quận Hoài Nhơn có 32 xã, 198 ấp, diện tích 611 km2 176.667 người (kể cả vùng An Lão).
- Quận Phù Mỹ có 15 xã, 114 ấp, diện tích 572 km2, dân số 104.570 người.
- Quận Hoài Ân có 15 xã, 49 ấp, diện tích 809 km 2, dân số 37.525 người.
- Quận Bình Khê có 22 xã, 120 ấp, diện tích 1451 km2, dân số 87.018 người (kể cả vùng Vĩnh Thạnh).
- Quận An Túc có 32 xã, 251 ấp, diện tích 3315 km2, dân số 12.648 người.

Tổng cộng toàn tỉnh Bình Định có 8 quận, 169 xã (trong đó có xã đặc biệt là Quy Nhơn), 1090 ấp, diện tích 9422 km2, dân số 844.684 người.

* Đến năm 1970, các đơn vị hành chính của tỉnh Bình Định lại có sự thay đổi. Theo sắc lệnh số 1135 SL/NV ngày 30-9-1970 của Thủ tướng Việt Nam Cộng hòa, xã Quy Nhơn và các vùng đất phụ cận được cải biến thành thị xã Quy Nhơn.

Theo Sắc lệnh này, phần đất của thị xã Quy Nhơn gồm 4 xã: Quy Nhơn, Phước Hậu, Phước Tấn, Phước Hải và chia thành 2 quận:

Quận Nhơn Bình gồm các xã:
- Xã Quy Nhơn gồm các ấp Hải Cảng, Đào Duy Từ, Nguyễn Du, Lê Lợi, Cường Để, Nguyễn Huệ, Hàm Nghi, Xuân Quang và Ghềnh Ráng.
- Xã Phước Tấn.
- Xã Phước Hải với các ấp Hải Đông, Hải Nam, Hải Minh và Hải Giang.

Quận Nhơn Định gồm các xã:
- Xã Quy Nhơn gồm các ấp Phan Bội Châu, Nguyễn Công Trứ, Lý Thường Kiệt, Bạch Đằng, Huyền Trân và Tháp Đôi.
- Xã Phước Hậu với các ấp Phú Hòa, Phú Vĩnh, An Thạnh, Vân Hà, Nhơn Mỹ, Tường Vân, Phụ An, Bình Thạnh, Lương Nông, Hưng Thạnh, Đông Định, Tây Định, Lạng Trường và Thuận Nghi.

*Đến năm 1971 theo Nghị định số 494 BNV/HCĐP/26/ĐT/NĐ (Ngày 11-6-1971) của Tổng trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Cộng hòa, thị xã Quy Nhơn được sắp xếp lại các đơn vị hành chính như sau: toàn thị xã được chia thành 2 quận và 16 khu phố:

* Theo tài liệu của chính quyền Ngụy tỉnh Bình Định, đến 1973, các khu phố của thị xã Quy Nhơn đổi thành phường. Dưới phường là khóm. Toàn thị xã có 2 quận, 16 phường, 46 khóm với dân số 213.231 khẩu.

1. Phường Trung Cảng , 2. Phường Trung Từ , 3. Phường Trung Phú ,4. Phường Trung Đức , 5. Phường Trung Cường ,6. Phường Trung Tín) ,

* Quận Nhơn Bình có 10 phường, 23 khóm, với dân số 131.207 dân:

1. Phường Trung Cảng , 2. Phường Trung Từ ,3. Phường Trung Phú ,4. Phường Trung Đức ,5. Phường Trung Cường , 6. Phường Trung Tín , 7 Phường Trung Hiếu ,8. Phường Trung Châu ,9. Phường Trung Hải và 10. Phường Trung Hòa

* Quận Nhơn Định có 6 phường, 22 khóm, với dân số 82.144 dân:

Phường Trung Kiệt , 2. Phường Trung Chánh , 3. Phường Trung Hậu, 4. Phường Trung Nghĩa ,5. Phường Trung Ái và 6. Phường Trung Thiện

Như thế, từ năm 1970 trở đi, toàn tỉnh Bình Định có một thị xã (thị xã Quy Nhơn), 9 quận, 160 xã, diện tích 9.024 km2, dân số 732.212 người:

1. Thị xã Quy Nhơn có 2 quận, 16 phường, 46 khóm, diện tích 94,9km2, dân số 177.519 người

2. Quận An Nhơn có 14 xã: diện tích 259,3km2, dân số 117.628 người.
- Xã Đập Đá, Xã Nhơn An, Xã Nhơn Hạnh, Xã Nhơn Hậu, Xã Nhơn Hòa, , Xã Nhơn Hưng, Xã Nhơn Khánh, Xã Nhơn Lộc, Xã Nhơn Mỹ, Xã Nhơn Phong, Xã Nhơn Phúc, Xã Nhơn Thành , Xã Nhơn Thọ, và Xã Phước Hưng.

3. Quận An Túc có 29 xã, diện tích 3332,2 km2, dân số 35.515 người

- Xã An Định, Xã An Khê, Xã An Sơn, Xã Bà Ba, Xã Bà La, Xã Bà Nâm, Xã Cà Chung, Xã Cửu An, Xã Cửu Tú,Xã Kan Nack, Xã Sa Lam, Xã Khói, Xã Klom, Xã Krong Kroi, Xã Kon Nghe, Xã Lúc Cúc, Xã Sro, Xã Srơn , Xã Song An, Xã Song Tân,Xã Ta Mộc, Xã Tài, Xã Tân Cư, Xã Tân Tạo An Dân, Xã Thang, Xã Trung Nhang, Xã Tư Lương và Xã Xu.

4. Quận Bình Khê có 20 xã, diện tích 1334,9km2, dân số 73.770 người.

- Xã Bình An, Xã Bình Giang , Xã Bình Hòa , Xã Bình Nghi , Xã Bình Phú , Xã Bình Tân , Xã Bình Thành , Xã Bình Thuận , Xã Bình Tường , Xã Bình Thiện , Xã Vĩnh Quang , Xã Vĩnh Châu , Xã Vĩnh Hảo , Xã Vĩnh Hiệp , Xã Vĩnh Hòa , Xã Vĩnh Hưng , Xã Vĩnh Kim , Xã Vĩnh Lâm , Xã Vĩnh Nghĩa , Xã Vĩnh Trường .

5. Quận Hoài Ân có 15 xã, diện tích 648,2 km2, dân số 32.794 người

- Xã Ân Đức, Xã Ân Hữu, Xã Ân Nghĩa,Xã Ân Phong, Xã Ân Thạnh, Xã Ân Tín, - Xã Ân Tường, Xã Vĩnh Danh, - Xã Vĩnh Điền, Xã Vĩnh Định, Xã Vĩnh Hoàng, - Xã Vĩnh Hữu, Xã Vĩnh Ngải, Xã Vĩnh Nhân và Xã Vĩnh Nhơn

6. Quận Hoài Nhơn có 26 xã, diện tích 872,7km2, dân số 93.890 người

- Xã An Bình , Xã An Bửu , Xã An Cư, Xã An Dân , Xã An Đồng , Xã An Hảo, Xã An Hậu , Xã An Hòa, Xã An Lạc, Xã An Mỹ , Xã An Ninh , Xã An Nghĩa, Xã An Phú , Xã An Quý , Xã An Sơn , Xã An Tân , Xã An Thạch , Xã An Toàn , Xã An Thành , Xã An Tường , Xã Bồng Sơn , Xã Hoài Đức , Xã Hoài Hương , Xã Hoài Mỹ, Xã Hoài Tân và Xã Hoài Xuân

7. Quận Phú Cát có 11 xã, diện tích 559,5 km2, dân số 92,721 người

- Xã Cát Chánh , Xã Cát Hanh , Xã Cát Hiệp , Xã Cát Khánh , Xã Cát Minh, Xã Cát Nhơn , Xã Cát Sơn , Xã Cát Tài , Xã Cát Thắng , Xã Cát Trinh và Xã Cát Tường .

8. Quận Phú Mỹ có 15 xã, diện tích 550,5 km2, dân số 91.709 người

- Xã Mỹ An , Xã Mỹ Cát , Xã Mỹ Chánh, Xã Mỹ Đức , Xã Mỹ Hiệp , Xã Mỹ Hòa , Xã Mỹ Lộc , Xã Mỹ Lợi , Xã Mỹ Phong , Xã Mỹ Quang , Xã Mỹ Tài , Xã Mỹ Thành , Xã Mỹ Thắng , Xã Mỹ Thọ và Xã Mỹ Trinh.

9. Quận Tam Quan có 6 xã, diện tích 220,6 km2, dân số 73.747 người

- Xã Đức Hưu , Xã Hoài Châu , Xã Hoài Hảo , Xã Hoài Sơn , Xã Hoài Thành và Xã Tam Quan .

10. Quận Tuy Phước có 24 xã, diện tích 1206,0km2, dân số 144.781 người

- Xã Canh Giao , Xã Canh Hà , Xã Canh Hưng , Xã Canh Lãnh, Xã Canh Lồ, Xã Canh Phong , Xã Canh Sơn , Xã Canh Thành , Xã Canh Thịnh , Xã Canh Thông, Xã Phước An , Xã Phước Châu , Xã Phước Hiệp , Xã Phước Hòa , Xã Phước Long, Xã Phước Lộc , Xã Phước Lý , Xã Phước Nghĩa , Xã Phước Quang , Xã Phước Sơn, Xã Phước Thành , Xã Phước Thạnh , Xã Phước Thắng và Xã Phước Thuận,
User avatar
Quy Ninh
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1425
Joined: Sat Mar 22, 2008 9:03 am
Location: Quy Ninh - Gia Định
Blog: View Blog (0)
Top

Post a reply

Smilies
em22 em36 em26 em39 em29 em35 em31 em34 em32 :D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Quote Selected
 

Return to THIÊN NHIÊN DÂN CƯ VÀ HÀNH CHÍNH

Who is online

Users browsing this forum: Alexa [Bot] and 0 guests