Trang chủ · Tổng quan · Hình ảnh · Giới thiệu IPC · Liên kết · Hỏi đáp · Liên hệ
   Đọc nhiều:   Tập đoàn Lion, Malaysia, nghiên cứu đầu tư tổ hợp sản xuất thép tại Bình Định      Công ty AVSS khánh thành nhà máy inox      Ban Quản lý Khu Kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định được uỷ quyền cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư      Tình hình và một số kết quả chủ yếu đạt được trong tháng 1/2006      Năm 2006: Triển vọng cho đồ gỗ Việt Nam      Công ty Alghanim Sons Group (Kuwait) và AVN International (Hoa Kỳ) xúc tiến dự án xây dựng trạm cung ứng xi măng tại Bình Định      Khu Kinh tế Nhơn Hội được uỷ quyền cấp phép các dự án đến 40 triệu USD      Xây dựng Khu kinh tế Vân Phong      Đặc điểm tự nhiên xã hội và Cơ sở hạ tầng      Bình Định: 20 dự án gọi vốn ODA     
Chính quyền tỉnh Bình Định cùng cộng đồng các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh luôn mời gọi và chào đón sự hợp tác đầu tư của mọi tổ chức... Chi tiết
 Tàu thống nhất
 Lịch bay
 Luật đấu thầu
 Nghị định 03
 Nghị định 78
 Nghị định 95
 Nghị định 101
 Nghị định 88
 Nghị định 108
 Thủ tục đầu tư
Quảng cáo

Giới thiệu về Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Bình Định
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định (IPC Binh Dinh) trước đây là Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Đối ngoại tỉnh Bình Định (gọi tắt là Citper hoặc Citper Binh Dinh) được thành lập đầu năm 2002 trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Citper Binh Dinh hoạt động trong cả hai lĩnh vực xúc tiến đầu tư và xúc tiến thương mại, đồng thời cũng làm nhiệm vụ của cơ quan ngoại vụ địa phương cấp tỉnh. Đến cuối năm 2004, Citper Binh Dinh được tổ chức lại thành Trung tâm Xúc tiến Đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư với chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là xúc tiến đầu tư.

Trung tâm có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư, khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục đầu tư nhằm thu hút đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài vào tỉnh Bình Định; quản lý vốn ODA và các nguồn viện trợ phi chính phủ (NGO); và làm đầu mối thực hiện hợp tác với các tỉnh, thành phố trong nước và đối tác nước ngoài.

Nhiệm vụ chủ yếu của Trung tâm như sau:

1- Xây dựng kế hoạch, chương trình, dự án xúc tiến đầu tư và tổ chức thực hiện sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt;

2- Làm đầu mối hướng dẫn thủ tục đầu tư thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật; tiếp nhận hồ sơ đầu tư, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để hỗ trợ giải quyết các thủ tục hình thành và triển khai dự án đầu tư; hướng dẫn thủ tục thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

3- Trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và theo phân công của Sở Kế hoạch và Đầu tư, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng danh mục các dự án đầu tư và chuẩn bị đầy đủ các thông tin có liên quan đến từng dự án để phục vụ kêu gọi và xúc tiến đầu tư;

4- Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư như: hội thảo, diễn đàn, triển lãm giới thiệu cơ hội đầu tư trong và ngoài nước; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư kết hợp với xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch và đối ngoại; tổ chức thu thập, khai thác, xử lý và cung cấp các thông tin kinh tế - xã hội và pháp luật phục vụ công tác xúc tiến đầu tư;

5- Hướng dẫn, tư vấn cho các cá nhân, tổ chức kinh tế Việt Nam, các đối tác nước ngoài lựa chọn đối tác đầu tư, hợp tác, tiến hành đàm phán, tiếp nhận các dự án theo quy định của pháp luật;

6- Tham gia và tư vấn cho Sở Kế hoạch và Đầu tư về các cơ chế, chính sách và giải pháp khuyến khích, thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh của tỉnh;

7- Xây dựng chương trình, kế hoạch và phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức xúc tiến đầu tư, kinh tế đối ngoại cho các đối tượng có nhu cầu sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt.

8- Thực hiện tư vấn và cung cấp các dịch vụ có liên quan đến đầu tư vào tỉnh;

9- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giao.

Địa chỉ chi tiết của Trung tâm như sau:

Địa chỉ: 35 Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: 056 818888, 818889, 818886, 824015 Fax: 056 818887
Email: ipcbinhdinh@vnn.vn Website: www.binhdinhinvest.gov.vn
Giám đốc: Ông Nguyễn Thành Hải, ĐTDĐ: 0903521215
Phó Giám đốc: Bà Huỳnh Thị Thanh Thuỷ, ĐTDĐ: 0914099200
Phòng Xúc tiến Đầu tư, Tel: 056 818889
Phòng Hành chính, Tel: 056 818888

IPC Binh Dinh - Đầu mối tiếp xúc cho các nhà đầu tư vào Bình Định.
Tin mới


Liên kết
Quảng cáo